Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετέχοντα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
 


Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 και τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων αυτό-εκπροσώπησης & υποστήριξης ηγετικών ικανοτήτων μελών ΔΣ Κοι.Σ.Π.Ε κατηγορίας Α’» της Πράξης «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (Κοι.Σ.Π.Ε) του αρθ. 12 του Ν.2716/1999 στην κατεύθυνση βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041861, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 - 2020»

 


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

GDPR

 

  1. Η Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ).
  2. Η Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε προβαίνει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται και θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες και τους σκοπούς της Πρόσκλησης. Τα εν λόγω δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από νόμο.
  3. Η Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε τηρεί τα ως άνω δεδομένα μέχρι την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης, με την επιφύλαξη της τήρησης που επιβάλλεται από τον νόμο ή για σκοπούς άσκησης, θεμελίωσης ή υπεράσπισης δικαιώματος κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό ή/και στην κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
  4. Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.
  5. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε στο pokoispe@gmail.com.
  6. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την υποψηφιότητα και τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση αυτή η Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε καταστρέφει τα κατατεθειμένα έγγραφα ή/και δικαιολογητικά και προβαίνει στη διαγραφή των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.